Vertrouwen: iedereen kan veranderen

Omgaan met agressie en lastig gedrag

Tegenwoordig heeft iedereen in een functie waarin je contact hebt met publiek, te maken met agressie en lastig gedrag.
LOKI heeft veel ervaring in het verzorgen van training en scholing voor allerlei beroepsgroepen rondom dit onderwerp. Training helpt werknemers effectiever om te gaan met agressief gedrag en brengt het ziekteverzuim naar beneden. LOKI werkt altijd ook met de inzet van één of meerdere (geaccrediteerde) trainingsacteurs.
LOKI verzorgt met name trainingen voor beroepsgroepen die vanuit de aard van hun functie geen geweld mogen gebruiken (zoals leraren) In een cursus Omgaan met agressie en lastig gedrag zal steeds de nadruk liggen op preventief handelen van de docent. Deelnemers oefenen in vaardigheden als de-escaleren en confronteren. In een aantal gevallen vraagt de opdrachtgever expliciet om training in fysieke zelfverdediging, ook dit behoort tot de mogelijkheden.

Na aanmelding volgt altijd een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever. In dit gesprek komt aan bod wat het doel moet zijn van de cursus en wat de beginsituatie is. In de meeste gevallen vragen wij inzage in de incidentenregistratie, in (huishoudelijke) reglementen en procedures en zal er een bezoek aan het bedrijf of de school plaatsvinden.
Tijdens dit eerste gesprek worden ook afspraken gemaakt rondom data, verslaglegging, vertrouwelijkheid, het gebruik van handouts en voorwaarden. Het gesprek resulteert in toezending van een offerte.Deze training verzorgen wij ook via Logavak/OnderwijsAcademy en www.mijnveilige.school (zie onder links)