beter lesgeven

Aanpak lastige klas

In plaats van alleen observaties en adviezen achteraf over de lastige klas, geeft Loki Training zelf les. De mentor of groepsleerkracht observeert onze manier (die echt niet persé beter maar vaak wel anders is) en dan pas hebben we een gesprek. Voordelen van deze werkwijze; het contact met de docent is gelijkwaardig, mogelijk ziet de docent iets in mijn manier die hij/zij kan overnemen, en er kan een begin gemaakt worden met het  "repareren" van de groepsdynamiek.

Coaching docenten

niet alleen starters in het onderwijs, ook meer ervaren collega's hebben soms behoefte  aan (een periode van) begeleiding bij het werk of bij de balans werk en privé.
Met korte begeleidingstrajecten, eventueel op locatie, hebben wij al goede resultaten geboekt.

Loki Training verzorgt, indien gewenst samen met andere inleiders, studiedagen/cursussen voor uw school rondom thema's als orde houden, activerende werkvormen voor mentoren, veiligheid, coaching van de boze leerling, oudercontact.