Vertrouwen: iedereen kan veranderen

Wie zijn wij

"De naam LOKI was de bijnaam van mijn opa. Een sterke, weerbare man. In de banner op deze site zie je een deel van een oude krantenfoto van hem. Hij is gefotografeerd bij een grote demonstratie tegen kernenergie in Dodewaard ( lang lang geleden..) Hij kwam op voor zijn mening maar koos altijd de geweldloze weg van het woord."

Wat is LOKI?
"Low-key betekent ingehouden, niet zichtbaar, onder de oppervlakte. Dit past bij een bescheiden, niet schreeuwerige opstelling. Assertiviteit wordt vaak verward met een grote mond. Assertief en weerbaar zijn kan ook op een vriendelijke Low-Key manier." "In LOKI zit ook het Japanse woord  Ki (zoals in Aikido). Ki is de energie waar alle levende wezens over beschikken. In mijn trainingen probeer ik mensen hun Ki te laten ervaren. Wil ik dat mensen hun Ki inzetten op een positieve manier." "Het woord LOKI, Japans uitgesproken, klinkt als [doki] (en kan dan woede of motivatie betekenen)."

LOKI is ook Marien Lokerse, trainer en coach. Hij heeft lang in het gevangeniswezen gewerkt, is leraar geweest in het voortgezet speciaal onderwijs, heeft gewerkt als onderwijsondersteuner in het vmbo en runt daarnaast sinds 2005 een bedrijf gespecialiseerd in training, coaching en advisering in het onderwijs. Marien Lokerse werkt samen met professionals in onderwijs en zorg. Ook werkt hij samen met een groep vaste trainingsacteurs.

Marien is ook vechtsporter, geeft bokslessen in het vmbo en in het praktijkonderwijs, is derde dan jiu jitsu en beoefent aikido en systema.