Ruimte bieden om tot gezonde keuzes te komen

Gedragscode/Privacyverklaring

LOKI verbindt zich om trainingen, workshops en cursussen naar eer en geweten uit te voeren.

Privacyverklaring: Loki Training en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Loki Training realiseert zich ten volle de privacy-gevoeligheid van de contacten met cliënten en opdrachtgevers.  Informatie kan alleen worden gedeeld met schriftelijke toestemming. Een uitzondering hierop vormen verslagen die in rechte worden verlangd en wanneer niet-delen van informatie kan leiden tot gevaar voor betrokkenen.

Alleen die gegevens worden bewaard die nodig zijn voor de juiste didactische en pedagogische specifieke begeleiding.

Loki Training bewaart ook gespreksverslagen, in en uitgaande mails en telefoonnotities en in voorkomende gevallen testgegevens en verslagen van instanties, dit in het belang van een goede begeleiding van cliënten en groepen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en na een periode van maximaal zeven jaar, door een daartoe gespecialiseerd bedrijf, vernietigd.

Voor het gebruik van beeldmateriaal (bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden) zal apart toestemming worden gevraagd, deze toestemming kunt u op elk moment intrekken of alsnog geven.

Een leven lang leren: voor LOKI betekent dit dat een deel van het resultaat gebruikt wordt voor bij- en nascholing bij erkende instituten.

LOKI heeft inmiddels jarenlange expertise opgebouwd, toch komt het voor dat sommige hulpvragen te specialistisch zijn. In een dergelijk geval zal LOKI altijd doorverwijzen naar collega’s.

LOKI werkt resultaatgericht. Korte, overzichtelijke trajecten met een duidelijke doelstelling. Ook de coachingstrajecten duren nooit langer dan enkele maanden.

LOKI wil graag maatschappelijk betrokken ondernemen. Dit betekent dat LOKI minimaal drie uur per week ( een tiende) Pro Deo werkt. Zo zijn er inmiddels warme contacten met de stichting Jong Actief, stichting Exodus en de PKN gemeente  's-Hertogenbosch. LOKI is ook betrokken bij onderwijsondersteuning in Zuid-Afrika! zie: www.stichtingnla.org