Op zoek naar contact van Hart tot Hart, de verschillen vallen dan weg

Weerbaarheid

Als je weerbaar bent kun je op een passende manier opkomen voor jezelf.
Bouwstenen van weerbaarheid zijn houding en uitstraling en het vermogen om in te spelen op veranderende omstandigheden.
Een positief zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde dragen bij aan effectieve weerbaarheid.

In een weerbaarheidstraining oefen je samen met anderen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag.
Cursisten krijgen instrumenten aangereikt waardoor ze grensoverschrijdend gedrag eerder herkennen en er op in kunnen spelen. Een weerbaarheidstraining vergroot het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen.

De gebruikte methode is psycho-fysiek. Met andere woorden: de geboden oefeningen (afkomstig uit onder meer socialevaardigheidstrainingen, tai chi, lichaamswerk, zelfverdediging) hebben een mentale component waardoor een training zich ook richt op algemeen welbevinden.

"Elke training is anders, maar steeds een dynamische, logische opeenvolging van oefeningen. De voortgang van individuele deelnemers en van de groep bepaalt mede de richting en het behaalde resultaat."

"Door mijn gestructureerde manier van lesgeven ontstaat in groepen rust en daarmee de veilige sfeer die nodig is voor groei en leren."